DigitalFlowz

by ELVI

SLO

V svetu, kjer več kot 70% digitalnih preobrazb spodleti, kar stane ogromno časa in denarja, DigitalFlowz zagotavlja vam, direktorjem in vodjem v proizvodnih podjetjih, prilagojene in celovite storitve za uspešno izvedbo digitalne preobrazbe v vašem podjetju.

Več

EN

In a world where more than 70% of digital transformations fail, costing a lot of time and money, DigitalFlowz provides you, the directors and leaders in manufacturing companies, with customized and comprehensive services to successfully implement digital transformation in your company.

More

Simplysens

by ELVI

SLO

Podjetjem in raziskovalnim organizacijam svetujemo pri sestavljanju konzorcijev in oblikovanju tehnološko-inovativnih ter raziskovalno-razvojnih projektov in pomagamo pri njihovi kakovostni izvedbi, poiščemo pa tudi primerne priložnosti za javno ali zasebno sofinanciranje.

Kontaktiraj nas

EN

We advise companies and research organizations in the formation of consortia and the design of technologically innovative and research and development projects, and we assist in their quality implementation. In addition we also look for suitable opportunities for public or private co-financing.

Contact us